Riktlinje 1.3 Anpassningsbart

Engelskt original

Guideline 1.3 Adaptable

Create content that can be presented in different ways (for example simpler layout) without losing information or structure.

Svensk översättning

Riktlinje 1.3 Anpassningsbart

Skapa innehåll som kan presenteras på olika sätt (exempelvis med enklare layout) utan att information eller struktur går förlorad.