Riktlinje 2.1 Tangentbord

Engelskt original

Guideline 2.1 Keyboard Accessible

Make all functionality available from a keyboard.

Svensk översättning

Riktlinje 2.1 Tangentbord

All funktionalitet ska vara åtkomlig med ett tangentbord.