Riktlinje 2.2 Tillräckligt med tid

Engelskt original

Guideline 2.2 Enough Time

Provide users enough time to read and use content.

Svensk översättning

Riktlinje 2.2 Tillräckligt med tid

Ge användaren tillräckligt med tid för att läsa och använda innehållet.