Riktlinje 4.1 Kompatibelt

Engelskt original

Guideline 4.1 Compatible

Maximize compatibility with current and future user agents, including assistive technologies.

Svensk översättning

Riktlinje 4.1 Kompatibelt

Maximera kompatibiliteten med nuvarande och framtida användarprogram, inklusive hjälpmedel.

Lämna ett svar