Arbetswebbplats för WCAG 2.1 Svensk översättning

3D Check Box and Check mark on White Background
3D Check Box and Check mark on White Background

WCAG21ENG-orginalLadda ner

WCAG21SWE-orginalLadda ner