1.3.1 Information och relationer (AA)

Engelskt original

Success Criterion 1.3.1 Info and Relationships

Information, structure, and relationships conveyed through presentation can be programmatically determined or are available in text.

Svensk översättning

Framgångskriterium 1.3.1 Information och relationer

Information, struktur, och relationer som förmedlas genom presentation kan bli automatiskt tydliggjord eller finnas som text.

Lämna ett svar