1.3.4 Orientering (AA)

Engelskt original

Success Criterion 1.3.4 Orientation

Content does not restrict its view and operation to a single display orientation, such as portrait or landscape, unless a specific display orientation is essential.

Svensk översättning

Framgångskriterium 1.3.4 Orientering

Innehåll begränsar inte sin visning och hantering till endast en visningsorientering, såsom liggande eller stående, om en specifik visningsorientering inte är nödvändig.

Lämna ett svar