1.3.5 Identifiera inmatningssyfte (AA)

Engelskt original

Success Criterion 1.3.5 Identify Input Purpose

The purpose of each input field collecting information about the user can be programmatically determined when:

  • The input field serves a purpose identified in the Input Purposes for User Interface Components section; and
  • The content is implemented using technologies with support for identifying the expected meaning for form input data.

Svensk översättning

Framgångskriterium 1.3.5 Identifiera inmatningssyfte

Syftet med varje inmatningsfält som samlar in information om användaren kan tydliggöras automatiskt när:

  • Inmatningsfältet tjänar ett syfte som identifierats i sektionen om inmatningssyften för komponenter i användargränssnitt; och
  • Innehållet implementeras med hjälp av tekniker som ger stöd till att identifiera den förväntade innebörden av data inmatad i formulär.

Lämna ett svar