1.3.6 Identifiera syfte (AAA)

Engelskt original

Success Criterion 1.3.6 Identify Purpose

In content implemented using markup languages, the purpose of User Interface Components, icons, and regions can be programmatically determined.

Svensk översättning

Framgångskriterium 1.3.6 Identifiera syfte

I innehåll som implementeras genom kodspråk (markup language) kan syften för komponenter i användargränssnitt, ikoner och regioner bli automatiskt tydliggjorda.

Lämna ett svar