1.4.12 Textavstånd (AA)

Engelskt original

Success Criterion 1.4.12 Text Spacing

In content implemented using markup languages that support the following text style properties, no loss of content or functionality occurs by setting all of the following and by changing no other style property:

  • Line height (line spacing) to at least 1.5 times the font size;
  • Spacing following paragraphs to at least 2 times the font size;
  • Letter spacing (tracking) to at least 0.12 times the font size;
  • Word spacing to at least 0.16 times the font size.

Exception: Human languages and scripts that do not make use of one or more of these text style properties in written text can conform using only the properties that exist for that combination of language and script.

Svensk översättning

Framgångskriterium 1.4.12 Textavstånd

I innehåll som implementeras med kodspråk som stödjer följande stilegenskaper för text förloras varken innehåll eller funktionalitet genom att ställa in alla av följande och utan att ändra någon annan stilegenskap:

  • Radhöjd (radavstånd) till åtminstone 1,5 gånger typsnittets storlek;
  • Avstånd efter stycken till åtminstone 2 gånger typsnittets storlek;
  • Avstånd mellan bokstäver (knipning och spärrning) till åtminstone 0,12 gånger typsnittets storlek;
  • Avstånd mellan ord till åtminstone 0,16 gånger typsnittets storlek.

Undantag: Mänskliga språk och skriftsystem som inte använder en eller fler av dessa stilegenskaper för text i skrift kan nå uppfyllnad genom att använda endast de egenskaper som finns för den kombinationen av språk och skriftsystem.

Lämna ett svar