1.4.13 Innehåll vid Hover eller Fokus (AA)

Engelskt original

Success Criterion 1.4.13 Content on Hover or Focus

Where receiving and then removing pointer hover or keyboard focus triggers additional content to become visible and then hidden, the following are true:

Dismissable
A mechanism is available to dismiss the additional content without moving pointer hover or keyboard focus, unless the additional content communicates an input error or does not obscure or replace other content;

Hoverable
If pointer hover can trigger the additional content, then the pointer can be moved over the additional content without the additional content disappearing;

Persistent
The additional content remains visible until the hover or focus trigger is removed, the user dismisses it, or its information is no longer valid.

Exception: The visual presentation of the additional content is controlled by the user agent and is not modified by the author.

Svensk översättning

Framgångskriterium 1.4.13 Innehåll vid Hover eller Fokus

Där man genom att hovra över med muspekaren eller fokusera med tangentbordet och sedan ta bort dessa markeringar kan göra så att ytterligare innehåll blir synligt och sedan dolt, stämmer följande:

Kan stängas:
En metod finns för att stänga det ytterligare innehållet utan att flytta muspekaren eller tangentbordsfokus, om det ytterligare innehållet inte kommunicerar ett inmatningsfel eller om det inte skymmer eller ersätter annat innehåll;

Kan hovras över:
Om muspekarhovring kan göra det ytterligare innehållet synligt ska muspekaren kunna föras över det ytterligare innehållet utan att det ytterligare innehållet försvinner;

Beständigt:
Det ytterligare innehållet förblir synligt tills hover- eller fokusutlösaren har flyttats, tills användaren stänger innehållet, eller tills informationen som visas inte längre är sann.

Undantag: Den visuella presentationen av det ytterligare innehållet kontrolleras av användarprogrammet och ändras inte av utvecklaren.

Lämna ett svar