2.1.4 Kortkommando med teckentangenter (A)

Engelskt original

Success Criterion 2.1.4 Character Key Shortcuts

If a keyboard shortcut is implemented in content using only letter (including upper- and lower-case letters), punctuation, number, or symbol characters, then at least one of the following is true:

Turn off
A mechanism is available to turn the shortcut off;

Remap
A mechanism is available to remap the shortcut to use one or more non-printable keyboard characters (e.g. Ctrl, Alt, etc);

Active only on focus
The keyboard shortcut for a user interface component is only active when that component has focus.

Svensk översättning

Framgångskriterium 2.1.4 Kortkommando med teckentangenter

Om ett kortkommando genom tangentbord implementeras i innehåll genom användning av endast bokstavs- (inklusive i versal och gemen), skiljeteckens-, nummer- eller symboltangenter stämmer åtminstone ett av följande:

Stäng av:
Det finns en metod för att stänga av kommandot;

Ändra:
Det finns en metod för att ändra kortkommandot så att det använder en eller flera tangenter som inte är utskriftsbara (t ex Ctrl, Alt, osv.);

Endast aktiverad om i fokus:
Kortkommandot genom tangentbord för en komponent i användargränssnitt är endast aktiverat om denna komponent är i fokus.

Lämna ett svar