2.2.6 Timeouter (AAA)

Engelskt original

Success Criterion 2.2.6 Timeouts

Users are warned of the duration of any user inactivity that could cause data loss, unless the data is preserved for more than 20 hours when the user does not take any actions.

Svensk översättning

Framgångskriterium 2.2.6 Timeouter

Användare varnas för varigheten av inaktivitet från användaren som kan orsaka förlust av data, om data inte lagrats i över 20 timmar då användaren inte vidtar några åtgärder.

Lämna ett svar