2.3.3 Animering från interaktioner (AAA)

Engelskt original

Success Criterion 2.3.3 Animation from Interactions

Motion animation triggered by interaction can be disabled, unless the animation is essential to the functionality or the information being conveyed.

Svensk översättning

Framgångskriterium 2.3.3 Animering från interaktioner

Rörelseanimering som aktiveras av interaktion kan inaktiveras, om inte animeringen är nödvändig för funktionaliteten eller informationen som förmedlas.

Lämna ett svar