Riktlinje 2.5 Inmatningsenheter

Engelskt original

Guideline 2.5 Input Modalities

Make it easier for users to operate functionality through various inputs beyond keyboard.

Svensk översättning

Riktlinje 2.5 Inmatningsenheter

Gör det lättare för användarna att använda funktionalitet genom olika inmatningssätt utöver tangentbord.

Lämna ett svar