2.5.1 Pekgester (A)

Engelskt original

Success Criterion 2.5.1 Pointer Gestures

All functionality that uses multipoint or path-based gestures for operation can be operated with a single pointer without a path-based gesture, unless a multipoint or path-based gesture is essential.

Svensk översättning

Framgångskriterium 2.5.1 Pekgester

All funktionalitet som använder flerpunkts- eller banbaserade gester för att utföra uppgifter kan också utföras med en pekare utan en banbaserad gest, om inte en flerpunkts- eller banbaserad gest är av avgörande betydelse.

Lämna ett svar