2.5.2 Avbryta pekaktivitet (A)

Engelskt original

Success Criterion 2.5.2 Pointer Cancellation

For functionality that can be operated using a single pointer, at least one of the following is true:

No Down-Event
The down-event of the pointer is not used to execute any part of the function;

Abort or Undo
Completion of the function is on the up-event, and a mechanism is available to abort the function before completion or to undo the function after completion;

Up Reversal
The up-event reverses any outcome of the preceding down-event;

Essential
Completing the function on the down-event is essential.

Svensk översättning

Framgångskriterium 2.5.2 Avbryta pekaktivitet

För funktionalitet som kan användas med en enda pekare är minst ett av följande sant:

Ingen ned-händelse:
Pekarens ned-händelse används inte för att utföra någon del av aktiviteten;

Avbryt eller Ångra:
Funktionen slutförs på upp-händelsen, och en funktion finns tillgänglig för att avbryta funktionen innan den är utförd eller för att ångra funktionen efter avslutad uppgift;

Upp-återkallning:
Upp-händelsen återställer ett resultat av en föregående ned-händelse;

Nödvändigt:
Det är nödvändigt att slutföra funktionen vid ned-händelsen.

Lämna ett svar