2.5.3 Etikett i namn (A)

Engelskt original

Success Criterion 2.5.3 Label in Name

For user interface components with labels that include text or images of text, the name contains the text that is presented visually.

Svensk översättning

Framgångskriterium 2.5.3 Etikett i namn

För komponenter i användargränssnitt med etiketter som inkluderar text eller bilder av text innehåller namnet texten som presenteras visuellt.

Lämna ett svar