2.5.4 Rörelseaktivering (A)

Engelskt original

Success Criterion 2.5.4 Motion Actuation

Functionality that can be operated by device motion or user motion can also be operated by user interface components and responding to the motion can be disabled to prevent accidental actuation, except when:

Supported Interface
The motion is used to operate functionality through an accessibility supported interface;

Essential
The motion is essential for the function and doing so would invalidate the activity.

Svensk översättning

Framgångskriterium 2.5.4 Rörelseaktivering

Funktionalitet som kan styras genom rörelse i enhet eller rörelse av användare kan också styras genom komponenter i användargränssnitt, och det går att stänga av respons på rörelsen för att förhindra oplanerad aktivering, förutom vad gäller:

Gränssnitt som stöds:
Rörelsen används för att styra en funktion genom ett gränssnitt med stöd för tillgänglighet;

Avgörande betydelse:
Rörelsen är av avgörande betydelse för funktionen och att göra detta skulle ogiltigförklara aktiviteten.

Lämna ett svar