2.5.5 Storlek på klickytan (AAA)

Engelskt original

Success Criterion 2.5.5 Target Size

The size of the target for pointer inputs is at least 44 by 44 CSS pixels except when:

Equivalent
The target is available through an equivalent link or control on the same page that is at least 44 by 44 CSS pixels;

Inline
The target is in a sentence or block of text;

User Agent Control
The size of the target is determined by the user agent and is not modified by the author;

Essential
A particular presentation of the target is essential to the information being conveyed.

Svensk översättning

Framgångskriterium 2.5.5 Storlek på klickytan

Storleken på klickytan för inmatningar med pekare är minst 44 gånger 44 CSS-pixlar förutom vad gäller:

Motsvarighet:
Klickytan går att nå genom en motsvarande länk eller kontroll på samma sida som är minst 44 gånger 44 CSS-pixlar;

Inuti texten:
Klickytan är i en mening eller ett textstycke;

Kontrolleras av användarprogrammet:
Klickytans storlek avgörs av användarprogrammet och har inte modifierats av utvecklaren;

Avgörande betydelse:
Ett visst sätt att presentera klickytan är av avgörande betydelse för informationen som förmedlas.

Lämna ett svar