4.1.3 Statusmeddelanden (AA)

Engelskt original

Success Criterion 4.1.3 Status Messages

In content implemented using markup languages, status messages can be programmatically determined through role or properties such that they can be presented to the user by assistive technologies without receiving focus.

Svensk översättning

Framgångskriterium 4.1.3 Statusmeddelanden

I innehåll som implementeras med hjälp av kodspråk kan statusmeddelanden tydliggöras automatiskt genom roll eller egenskaper så att de kan visas för användaren med hjälpmedel utan att de får fokus.

Lämna ett svar