Riktlinje 2.3 Krampanfall och fysiska reaktioner

Engelskt original

Guideline 2.3 Seizures and Physical Reactions

Do not design content in a way that is known to cause seizures or physical reactions.

Svensk översättning

Riktlinje 2.3 Krampanfall och fysiska reaktioner

Designa inte innehåll på ett sätt som kan orsaka krampanfall eller fysiska reaktioner.

Lämna ett svar