2.5.6 Samtidiga metoder för inmatning (AAA)

Engelskt original

Success Criterion 2.5.6 Concurrent Input Mechanisms

Web content does not restrict use of input modalities available on a platform except where the restriction is essential, required to ensure the security of the content, or required to respect user settings.

Svensk översättning

Framgångskriterium 2.5.6 Samtidiga metoder för inmatning

Webbinnehåll begränsar inte användningen av metoder för inmatning som finns tillgängliga på en plattform, förutom då begränsningen är av avgörande betydelse, krävs för att säkerställa innehållets integritet eller krävs för att efterleva användarinställningar.

Lämna ett svar